Semesterstundenplan 5f (Frühlingsemester 2019)

Klassenlehrer:

Montag
18.02.19
Dienstag
19.02.19
Mittwoch
20.02.19
Donnerstag
21.02.19
Freitag
22.02.19
7:30 - 8:15
Gg 009
Berchtold Ilse
D 406
Suter Janine
SK TH B c
Krüttli Urs
SM TH R
Rakow Bettina
E 205
Brodbeck Jana
8:25 - 9:10
Ph 109
Meister Hanspeter
D 406
Suter Janine
SK TH B c
Krüttli Urs
SM TH R
Rakow Bettina
E 26
Brodbeck Jana
E 205
Brodbeck Jana
9:20 - 10:05
Ph 109
Meister Hanspeter
Gs 102
Vulovic Goran
C 110
D. Egli
C 109
D. Egli
Gs 206
Vulovic Goran
10:20 - 11:05
F 16
Honegger Petra
SK TH B c
Krüttli Urs
D 404
Suter Janine
B 004
Schürmann Maya
Ph+ 108
Meister Hanspeter
C+ 112
D. Egli
11:15 - 12:00
F 16
Honegger Petra
M 103
Baumgartner Marc
F 16
Honegger Petra
M 15
Baumgartner Marc
Ph+ 108
Meister Hanspeter
C+ 112
D. Egli
12:25 - 13:10
Chof 208 a
Meier Daniel Leo
Voif 208 d
Meier Martin
Of 208 e
Wenger Maya
13:20 - 14:05
Mu 208 b
Waldhoff Alwin
BG 38
Flüeler Kaspar
B 008
Schürmann Maya
IP 208
Waldhoff Alwin
IP 38
Flüeler Kaspar
M 401
Baumgartner Marc
14:15 - 15:00
Mu 208 b
Waldhoff Alwin
BG 38
Flüeler Kaspar
SM TH C
Rakow Bettina
IP 208
Waldhoff Alwin
IP 38
Flüeler Kaspar
M 401
Baumgartner Marc
15:10 - 15:55
BG 38
Flüeler Kaspar
Gg 009
Berchtold Ilse
IP 208
Waldhoff Alwin
IP 38
Flüeler Kaspar
16:00 - 16:45

Anmerkungen

  • (a) zusammen mit den Klassen 3b, 3e, 4e, 4f, 5e, 5g, 6a, 6e und 6f
  • (b) zusammen mit der Klasse 5e
  • (c) zusammen mit den Klassen 5a und 5e
  • (d) zusammen mit den Klassen 4f, 4g, 5g, 6a, 6e und 6g
  • (e) zusammen mit den Klassen 1a, 1f, 3a, 3b, 3d, 3e, 4a, 4c, 4e, 4f, 5e, 5g, 6a, 6c, 6e, 6f und 6g